Protokoll årsmøte 2022

ØVRE ROMERIKE CHEERLEADING (Org.nr. 993 632 465)

Dato: 27.04.2022
Sted: Østgård skole, og via Teams
Referent: Elise Midling-Hansen

Innkallingen

Det var sendt innkallingen til årsmøte til alle medlemmer på SMS og via Spond.
Det var ingen innvendinger mot innkallingen.

Regnskapet

Gjennomgang av regnskapet for 2021.
Det er et årsresultat på kr. 2 355.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Valg av nytt styre

Det ble valgt nytt styre ved håndsopprekking. Nytt styre er:

  • Leder: Elise Midling-Hansen (1 år)
  • Nestleder: Arnfinn Grønberg (1 år)
  • Styremedlem: Kari Mette Nestvold (1 år)
  • Vara: Anna Maria Birgitta Högsveden (1 år)
  • Kontrollkomitee: Øystein Snekkerlien (1 år) og Ingrid Eggum Syversrud (1 år)
  • Valgkomitee: Jørn Syversrud (1 år)

Styret er fulltallig.
Kasserer-rollen utføres av en av styremedlemmene. Styret har fullmakt til å eventuelt ordne regnskapsfører.

Klubbens ambisjon

Det er et ønsker om å jobbe mer aktivt med klubbens mål.
Hovedtrener Elise Marie Pettersen og trener Lisa Sæther tar kontakt med lagkontakter og skal forsøke å danne en gruppe om å nå klubbens overordnede mål.

Signaturer

Anna Maria Birgitta Högsveden og Øystein Snekkerlien ble valgt til å signere protokollen.