Protokoll årsmøte 2022

ØVRE ROMERIKE CHEERLEADING (Org.nr. 993 632 465)

Dato: 27.04.2022
Sted: Østgård skole, og via Teams
Referent: Elise Midling-Hansen

Innkallingen

Det var sendt innkallingen til årsmøte til alle medlemmer på SMS og via Spond.
Det var ingen innvendinger mot innkallingen.

Regnskapet

Gjennomgang av regnskapet for 2021.
Det er et årsresultat på kr. 2 355.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Valg av nytt styre

Det ble valgt nytt styre ved håndsopprekking. Nytt styre er:

  • Leder: Elise Midling-Hansen (1 år)
  • Nestleder: Arnfinn Grønberg (1 år)
  • Styremedlem: Kari Mette Nestvold (1 år)
  • Vara: Anna Maria Birgitta Högsveden (1 år)
  • Kontrollkomitee: Øystein Snekkerlien (1 år) og Ingrid Eggum Syversrud (1 år)
  • Valgkomitee: Jørn Syversrud (1 år)

Styret er fulltallig.
Kasserer-rollen utføres av en av styremedlemmene. Styret har fullmakt til å eventuelt ordne regnskapsfører.

Klubbens ambisjon

Det er et ønsker om å jobbe mer aktivt med klubbens mål.
Hovedtrener Elise Marie Pettersen og trener Lisa Sæther tar kontakt med lagkontakter og skal forsøke å danne en gruppe om å nå klubbens overordnede mål.

Signaturer

Anna Maria Birgitta Högsveden og Øystein Snekkerlien ble valgt til å signere protokollen.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

18.11.2021

Innkalling08.11.2021 – til alle medlemmene i klubben
StedØstgård barneskole
Tid18.11.2021 kl 18:00

Til stede:

Fra styretArnfinn Grønberg (leder), Elise Midling-Hansen (nestleder), Mette Melby (vara)
AndreØystein Snekkerlien, Carmen Bernal, Raymond Hageberg
ReferentElise Midling-Hansen

I – Valg av ulike roller til styret

Styret mangler 2 personer i kontrollkomiteen og 4 personer i valgkomiteen.
Vi foretok valg på det ekstraordinære årsmøte (ved håndsopprekning).

Følgende ble valgt inn i kontrollkomitéen:

  • Carmen Bernal
  • Øystein Snekkerlien

Følgende ble valgt inn i valgkomiteen

  • Anna Högsveden Smøraas

Vi mangler fortsatt tre personer i valgkomiteen. Elise Midling-Hansen skal utforme en tekst som skal legges ut på facebook-siden.

II – Opprettelse av gruppe for å ta seg av klubbens målsetning frem til 2024

Det ble enstemmig vedtatt at dette utsettes. Det viktigste er å få på plass et fungerende styre i første omgang.

III – Diverse

Facebook-siden og hjemmesiden

Hjemmesiden/facebook-siden må oppdateres. Styret må få tilgang til sidene, og samtidig få oversikt over hvem andre som har tilgang. Det ble enstemmig vedtatt på møte at Karmen Bernal og Øystein Snekkerlien skal få tilgang til å legge ut/poste innlegg på sidene våre.

Juleshow

Vi må få fordelt oppgaver på foreldrene til juleshowet. Dette kan skje via facebook-sidene til undergruppene. Bl.a. må vi ha hjelp til baking.

Ny og oppdatert nettside!

Vi er glade for å kunne presentere vår nye, oppdaterte nettside.

Her vil du finne informasjon om klubben vår, cheerleading, samt de siste nyhetene. Siden vil bli jevnlig oppdatert, så besøk oss igjen for å få med deg siste nytt om oss. Noe du savner?

Under «kontakt» kan du gi oss tilbakemelding.

Håper du liker den nye hjemmesiden vår!