Ekstraordinært årsmøte i Øvre Romerike Cheerleading

Super Crew Lakers 2021

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers.

Dette ekstraordinære Årsmøtet avholdes torsdag 18/11/2021, kl. 18:00, på Østgård skole, skolekjøkkenet 1 etg.

Saker som et medlem ønsker behandlet på det ekstraordinære årsmøtet, må sendes styret senest 8/11/2021, kl. 23:59 til arnfinn@agc.no

Forslag til medlemmer som ønskes valgt inn i styrevervene på det ekstraordinære årsmøtet, må sendes styret senest 8/11/2021, kl. 23:59 til arnfinn@agc.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før det ekstraordinære årsmøtet.

Foreløpig saksliste:

  1. Valg av 1 – en stk til kontrollkomiteen.
  2. Valg av 4 – fire stk til valgkomiteen.
  3. Opprettelse av gruppe som skal ta seg av Klubbens sportslige målsetting tom 2024.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lovnorm for idrettslag.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på epost:  
styret@scl-cheerleading.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Øvre Romerike Cheerleading