Innkalling til årsmøte i Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers.

Årsmøtet avholdes onsdag 27/4/2022, kl. 18:00, på Østgård skole, skolekjøkkenet 1 etg.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.2022, kl. 23:59 til arnfinn@agc.no eller ved å benytte dette skjemaet.

Forslag til medlemmer som ønskes valgt inn i styrevervene på årsmøtet, må sendes styret senest 13.04.2022, kl. 23:59 til arnfinn@agc.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Foreløpig saksliste:

  • Valg av 2 – to stk styremedlemmer.
  • Valg av 2 – to stk varamedlemmer til styret.
  • Valg av 1 – en stk kasserer. (kan være en del av styret)
  • Valg av 1 – en stk til kontrollkomiteen.
  • Valg av 2 – to stk til valgkomiteen.
  • Opprettelse av ny gruppe som skal ta seg av klubbens sportslige målsetting tom 2024.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Øvre Romerike Cheerleading, Super Crew Lakers. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv, se NIFs lov norm for idrettslag.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på epost: styret@scl-cheerleading.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Øvre Romerike Cheerleading