Lagkontakt

Alle lag i klubben er avhengig av å ha en lagkontakt.

Hovedoppgavene til en lagkontakt er å bistå laget og trenerne med enkle administrative oppgaver som å sende ut informasjon til utøverne, og å følge laget på konkurranser.

Det kan gjerne være to som deler på jobben og det er som regel en eller flere foresatte som tar på seg denne jobben. Valg av lagkontakt gjøres på starten av hver sesong.