Økonomiske forpliktelser

Søskenmoderasjon:

Ved søsken i klubben får yngste søsken treningen til halv pris.

Betalingsutfordringer:

Dersom noen skulle ha utfordringer med å betale mottatte regninger til forfall er det mulig å inngå en avtale om betalingsutsettelse og/eller en nedbetalingsplan. Ta i så fall kontakt med styret.