Reglement

I Øvre Romerike Cheerleading er vi opptatt av at alle skal trives og utvikle seg innenfor et trygt miljø der vi til enhver tid følger de lover og retningslinjer som gjelder for Norges Idrettsforbund (NIF) og vår særorganisasjon som er Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), seksjon Cheerleading. I tillegg har vi opprettet noen kjøreregler og utarbiedet reglement som omhandler forventinger til medlemmer, utøvere og foreldre.
Disse retningslinjer og reglement finner du her: