Vaktordning

For våre barn/utøveres sikkerhet må vi ha voksne tilstede ved hver trening.
1 voksen er vakt ved hver trening på hvert lag i junior og seniornivå.

Peewee har foreløpig ingen vaktordning da det av erfaring er mange foreldre tilstede under treningen. De har ikke samme risiko for skade/ulykke, da de ikke gjør høye løft og kast som senior og junior. De har heller ikke ansvar for å låse treningsstedet, da de ikke trener sist.

Vaktlistene vil også blitt sendt til utøver og foresatte på mail så raskt som mulig etter sesongstart.
Hvis tidspunktet ikke passer, bytt med hverandre (se utøverliste dere har fått av lagets kontaktperson, med mail og tlf nr).

Vaktene har ansvar for:

 • Sjekke at alt er i orden før treningen begynner, og evt rapportere om ”skader, søppel, ulåste dører og vinduer til hallansvarlig Idar Tømterud: ninahtoe@online.no, tlf: 99364431. Vi ønsker ikke å få skyld for andres ”rot/hærverk”, noe som kan føre til at vi mister treningsstedet.
 • Være tilstede tilfelle skade/ulykke, ha bil og tlf tilgjengelig.
 • Trenerne tar med førstehjelpskoffert.
 • Utøverlista med tlf.nr til foresatte ligger i førstehjelpskofferten.
 • Slukke lys, lukke/låse vinduer og dører.
 • Minne utøverne på å rydde etter seg, og evt. koste opp på gulvet (obs:søppel og matrester,på toalett og i gymsal. Vi bruker gymsalene ”gratis”, så vi bør passe på at det er ryddig etter oss).
 • Ikke reise fra treningsstedet før alle utøvere har reist/blitt hentet, og dørene låses. Trenere har nøkkel.

HUSK på Østgård

 • Slå av ”stjernelyshimmel” i tak.
 • Lukke vindu i gymsal og materialrom.
 • Sjekke at utvendige dører og vinduer i 1.etg er lukket og låst.
 • Sjekk også dører i ”gamlebygget”, selv om vi ikke bruker det, husk dør i 2.etg.
 • Sjekk toalettet i 2 etg.
 • Lås og slå av lys i garderobe i kjeller hvis den har vært brukt.

HUSK på Runni:

 • Vi skal kun bruke èn garderobe i kjelleren, og den skal låses under treningen.
 • Kjøkkenet ved inngangspartiet kan brukes til å fylle drikkeflasker.
 • Bruk handicaptoalettet ved heisen i kjelleren.
 • Etter trening: Låse garderobedør(er) i kjeller slå av alle lys. Sjekke utgangsdør ved klatrevegg.
 • Har nå blitt mye strengere for bruk av Runnihallen, pga hærverk, og VAKTA må derfor etter hver trening rapportere til leder Mette om alt er i orden eller ikke.
 • Nøkkel til skillevegg ligger i øverste skuff på kjøkkenet, og nøkkelen skal legges tilbake der etter at man har tatt opp skillevegg etter trening.

Les vedlegget vi har fått fra kommunen om: ”rutiner for bruk av Runnihallen”.

Når en ulykke/skade skjer er det viktig at en «voksen, erfaren» person tar ansvaret for den skadde. En person som opptrer rolig og vurderer skaden, evt. sikrer den skadde, tar kontakt med legevakt/113, kjører den skadde til legevakt og bli med inn til legen (eller blir med ambulansen) og hjelper den skadde med å få med seg legen vurdering av skaden, noe som skal gjenfortelles til foresatte hvis de (foresatte) ikke er tilstede. Er ikke alltid den skadde er i stand til å få med seg legens vurdering.

Vi ser dessverre at flere foresatte lar være å komme på sin vakt, og heller ikke sier ifra at de ikke kan komme. Dette er veldig synd hvis en ulykke skulle skje.

Legevakt

Hvis ulykke/Skade kontakt:
Årnes Legevakt, tlf: 63901133 (klikk her for å få opp kart)

Klubbens rutine ved skade:

Når en ulykke/skade skjer er det viktig at en «voksen erfaren» person tar ansvaret for den skadde. En person som opptrer rolig og vurderer skaden, evt. sikrer den skadde, tar kontakt med legevakt/113, kjører den skadde til legevakt og bli med inn til legen (eller blir med ambulansen) og hjelper den skadde med å få med seg legen vurdering av skaden, noe som skal gjenfortelles til foresatte hvis de (foresatte) ikke er tilstede. Er ikke alltid den skadde er i stand til å få med seg legens vurdering.