Styret

Leder

Arnfinn Halvari Grønberg
Ekravegen 27
2150 ÅRNES

Nestleder

Elise Midling-Hansen
Ynsvegen 24
2150 ÅRNES

Styremedlemmer

Pål Thoresen Nysveen
Odelsvegen 11
2063 JESSHEIM

Monica Håvi
Jomfrustien 9 A
2165 HVAM

???????????????????
???????
????

Varamedlem

Karen Eidsmo-Sand
Sjønneruvegen 160
2100 SKARNES

Kontakt styret!

Dersom det er noe du lurer på kan du bruke kontaktskjemaet på denne siden.
Vi hører gjerne fra deg!